ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา
   
ข้อมูลทั่วไป
   
ประวัติความเป็นมา
 
โครงสร้างการบริหารงาน
   
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
ข้อมูลบุคลากร
   
   
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
   
เพลงมาร์ชโรงเรียน
   


สำนักงานฝ่าย
 
งานวิชาการ
 
บริหารงานทั่วไป
 
งบประมาณและแผน
 
บริหารงานบุคคล
 

Link ต่างๆ
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
   

เว็บไซต์ครู

สื่อ CAI
การสร้างคำ ครูกนกวรรณ คันสินธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบขออนุญาตไปราชการ
ตัวอย่าง sar เมย์พิทย์ 56
แบบฟอร์มเอกสารงานธุรการ
การบริหารงานวิชาการ
สมรรถนะของผู้เรียนฯ
การกำหนดรหัสวิชา 2551
กำหนดเวลาเรียนประจำวัน
โครงสร้างเวลาเรียน/หน่วยการเรียน
แนวทางการจัดการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น
โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย
วารสารเมยพิทย์ 54
แบบบันทึกการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1

เว็บไซต์นักเรียน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ในอดีต

 

บันชีรายรับ-รายจ่าย อนุสรณ์รุ่น ม.2 ม.5 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกครูอัตราจ้าง 26/05/16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 25/05/16
บัญชีรายรับ-รายจ่าย งานผ้าป่าศิษย์เก่า 38 ปี "เมยพิทย์ร่วมใจ"7/05/15
กิจกรรมทำบุญหมู่บ้าน เทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี "เมยพิทย์ร่วมใจ" 9/02/15
 
ตารางสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 16/09/16
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เดือน พ.ย. 2558 - มี.ค. 2559 03/11/15
ประกาศ เรื่อง การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 3/11/15
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 9/10/15 11:23 AM
          ม.1       ม.2        ม.3      ม.4       ม.5       ม.6
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤติ 7/08/15
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 7/05/15
แผนผังอาคารเรียน ปีการศึกษา 2558 7/05/15
ตารางติวเข้มเตรียม o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
 
คำสั่งมอบหมายให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2559 25/05/16
ประกาศคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน 10/05/16
การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คำสั่งเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
โปรแกรม scan tool 3.1 22/09/16
ปพ.5 ปีการศึกษา 2559 21/07/16
ตัวอย่างแบบรายงานประเมินตนเอง sar (ครูศิริรัตน์) 4/03/16
ตัวอย่างหลักสูตรอาเซียน  (ร.ร.สิรนธร) 4/08/15
ตัวอย่างรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูศิริรัตน์) 7/05/15
ตัวอย่างรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูอมร) 20/01/15
Download โปรแกรม Bookmark ใหม่ล่าสุด 1/10/15
Download บัตรข้อสอบ
เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เอกสารขอรับรถ ขสมก.
       
    วันพุธที่ 26 ต.ค.59 เวลา 09.39 น. นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 2และ3 จำนวน 321 นาย ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพ
    เมื่อวันที่ 29 กันยายน เวลา 18.00 น.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้รับมอบ หมายให้เป็นสถานที่จัดงาน แสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ในเขตอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพ
    โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตท่านผู้อำนวยการเมธี บุญอุด และรองผู้อำนวยการสมเกียรติ โสมาเกตุ เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 ภายในงานได้มีการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญและประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคล ภาพ
    เมื่อวันที่ 1 ก.ย.59 คาบเรียนที่ 8 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าโรงเรียนสมทบทุนสร้างรั้ว โรงเรียน อนุสรณ์รุ่น ม.2 และ ม.5    โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ชื่นมื่น และสนุกสนาน รูปภาพ
    วันที่ 31 สิงหาคม 2559 สภ.เมยวดีร่วมกับหน่วยงานเทศบาลทั้ง 4 แห่งใน อำเภอเมยวดีและโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬา เปตอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในหน่วยงานอำเภอเมยวดี รูปภาพ
    วันที่ 11 ส.ค.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภาพกิจกรรม
    วันที่ 29 ก.ค.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกาย ชุดไทยย้อนยุค โดยมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 1 ก.ค. 59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดย ท่านรองสมเกียรติ โสมาเกตุ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ดำเนินการทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งตรงกับ วันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 28 ม.ย.59 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรโรงเรียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย (กฟผ.) ผ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ภาพกิจกรรม
    วันที่ 20 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปีนี้ครบรอบ 39 ปี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจึงจัดพีธีทำบุญขึ้นในวันที่ 20 มิ.ย.59 เพื่อเป็น  สิริมงคลให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
    วันที่ 16 มิ.ย. 59 ตอนบ่ายโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้ทำการเลือกตั้ง ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ภาพกิจกรรม
    วันที่ 16 มิ.ย. 59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงถึง ความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ปีการศึกษา 2559    ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ดูภาพกิจกรรม
    วันที่ 15 มิ.ย. 59 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมคณะครูกล่าวต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนพื่อชี้แจงแนว นโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือ วางแผนดูแลช่วยเหลือ นักเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2559 ดูภาพ
    วันที่ 15 มี.ค. 59 นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี นายโกศล ฐานะ ผอ.สพม.27 นายบัณฑิต ศรีม่วง นายเมธี บุญอุด และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่ให้เกียรติออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครูผู้บริหารในเขต พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
    วันที่ 26 ก.พ.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเมยวดี เปิดโครงการธนาคารโรงเรียน นำโดยผู้จัดการ ธกส. และผู้อำนวยการ ในพิธีมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอ เมยวดี เป็นประธาน ในพิธีเปิดพร้อมตัดริบบิ้นเปิดป้ายโรงเรียนธนาคาร และเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร ภาพกิจกรรม
    ระหว่างวันที่ 4-5 ก.พ.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.3,4,5 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด และกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาพ
    ระหว่างวันที่ 21-22 ม.ค.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.1,2 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด และกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาพ
    วันที่ 16 ม.ค.59 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมยวดี ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 25 ธ.ค.58 นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 58 โดยมีท่านผอ.เมธี บุญอุด และคณะครู บุคลากรให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
    วันที่ 17 ธ.ค.58 หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกให้ บริการในเขตอำเภอเมยวดี ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชน และเดินตรวจ เยี่ยมซุ้มหน่วย บริการประชาชน ภาพกิจกรรม
    โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมที่โรงเรียน /กิจกรรมที่อำเภอ
    วันที่ 30 พ.ย.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้เข้ารับการประกวดกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย ใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นฐานเพื่อคัดเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ภาพกิจกรรม
    วันที่ 26-27 พ.ย.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เมธี บุญอุด ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์ 58 โดยมีท่านเอกภาพ พลซื่อ อดีต สส. ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม
    วันที่ 23 พ.ย.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้เข้ารับการประกวดกลุ่มสาระ  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ นโลยี ตามโครงการยกระดับคุณภาพการ ศึกษาโดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นฐานเพื่อคัดเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ภาพกิจกรรม
    วันที่ 11 พ.ย. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผูอ.เมธี บุญอุด ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก เขต 3 โดยได้  รับเกียรติจาก นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดี เป็นประธาน ในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม
    เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู นักเรียนและโรงเรียนในเขตบริการ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 โดยมีท่านนายสมศักดิ์ อินทรวิเชียร นายกเทศมนตรีเมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีทั้งการแสดงบนเวทีและจัด นิทรรศการออกร้านต่างๆ และงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาพ
    วันที่ 11 ส.ค.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่อ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค.58 โดยมีนายนายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี และในงานพิธีมีกิจกรรมมอบรางวัลต่างๆ ภาพ / กิจกรรมที่อำเภอ
    วันที่ 29 ก.ค.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกาย ชุดไทยย้อนยุค โดยมีนายพิทักษ์เกียรติ ศิลาวรรณ ปลัดอาวุโส อำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 28 ก.ค. 58 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไปโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด ประชุมคณะครูนัดพิเศษ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับครูและบุคลากรทางการ ศึกษาภายในโรงเรียน ภาพกิจกรรม
    วันที่ 7 ก.ค. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด ร้อยเอ็ดีพิทยาคมจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2558   ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียน เมยวดีพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภาพกิจกรรม
    วันที่ 1 ก.ค. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ได้ดำเนินการทำพิธีสวนสนามเ นื่องในวันคล้ายวัน สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี ภาพ
       
     
   

16 October, 2016
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน
   
 

เข้าสู่ระบบ
 

วัน เวลาปัจจุบัน


 
   
ปฏิทินวันหยุด

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดวงดนตรี ร่วมสมัยของเยาวชนระดับมัธยมทั่วประเทศ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน”ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือจัดขึ้นโดยกองทัพบก ร่วมกับ ปตท.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคล ทั่วไปรักสถาบัน คลิกดูภาพกิจกรรม
บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 2
รร.เมยวดีพิทยาคม
บทเพลงชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวด
โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2555
รร.เมยวดีพิทยาคม

ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เผยแพร่ผลงาน

โลกและทรัพยากรธรรมชาติ
บทคัดย่อ

แผนการจัดการเรียนรู้

บทเรียน CAI
<<<ปราณี ใจทาน >>>

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
รหัสวิชา ว30203
เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ระดับชั้น ม.5
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
<<<สะอาด พลซื่อ >>>

รายงานการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGTโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด Tourist Attactions
เรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
<<<นายสยามรัก สว่างศรี>>>
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
เบอร์โทรศัพท์ : 043-577-021 โทรสาร 043-577-233
E-mail : moeimail@moeipit .com
เข้าสู่เว็บไซต์เดิมของโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม