ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ฝ่ายบริหาร


ข้อมูลสถานศึกษา
   
ข้อมูลทั่วไป
   
ประวัติความเป็นมา
 
โครงสร้างการบริหารงาน
   
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
ข้อมูลบุคลากร
   
   
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
   
เพลงมาร์ชโรงเรียน
   


สำนักงานฝ่าย
 
งานวิชาการ
 
บริหารงานทั่วไป
 
งบประมาณและแผน
 
บริหารงานบุคคล
 

Link ต่างๆ
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
 
 
 
   

เว็บไซต์ครู

สื่อ CAI

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบขออนุญาตไปราชการ
ตัวอย่าง sar เมย์พิทย์ 56
แบบฟอร์มเอกสารงานธุรการ
การบริหารงานวิชาการ
สมรรถนะของผู้เรียนฯ
การกำหนดรหัสวิชา 2551
กำหนดเวลาเรียนประจำวัน
โครงสร้างเวลาเรียน/หน่วยการเรียน
แนวทางการจัดการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น
โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย
วารสารเมยพิทย์ 54
แบบบันทึกการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1

เว็บไซต์นักเรียน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ในอดีต

 

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกครูอัตราจ้าง 26/05/16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 25/05/16
บัญชีรายรับ-รายจ่าย งานผ้าป่าศิษย์เก่า 38 ปี "เมยพิทย์ร่วมใจ"7/05/15
กิจกรรมทำบุญหมู่บ้าน เทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี "เมยพิทย์ร่วมใจ" 9/02/15
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรุพย์เพื่อก่อสร้างหลังคาอาคารเรียนห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เดือน พ.ย. 2558 - มี.ค. 2559 03/11/15
ประกาศ เรื่อง การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 3/11/15
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 9/10/15 11:23 AM
          ม.1       ม.2        ม.3      ม.4       ม.5       ม.6
ตารางสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 15/09/15
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤติ 7/08/15
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 7/05/15
แผนผังอาคารเรียน ปีการศึกษา 2558 7/05/15
ตารางติวเข้มเตรียม o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้ (เข้าศึกษาต่อปี 2556)
 
คำสั่งมอบหมายให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2559 25/05/16
ประกาศคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน 10/05/16
การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คำสั่งเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
ตัวอย่างแบบรายงานประเมินตนเอง sar (ครูศิริรัตน์) 4/03/16
ตัวอย่างหลักสูตรอาเซียน  (ร.ร.สิรนธร) 4/08/15
ตัวอย่างรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูศิริรัตน์) 7/05/15
ตัวอย่างรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (ครูอมร) 20/01/15
Download โปรแกรม Bookmark ใหม่ล่าสุด 1/10/15
Download บัตรข้อสอบ
เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เอกสารขอรับรถ ขสมก.
การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
       
    วันที่ 15 มี.ค. 59 นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี นายโกศล ฐานะ ผอ.สพม.27 นายบัณฑิต ศรีม่วง นายเมธี บุญอุด และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่ให้เกียรติออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครูผู้บริหารในเขต พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
    วันที่ 26 ก.พ.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเมยวดี เปิดโครงการธนาคารโรงเรียน นำโดยผู้จัดการ ธกส. และผู้อำนวยการ ในพิธีมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอ เมยวดี เป็นประธาน ในพิธีเปิดพร้อมตัดริบบิ้นเปิดป้ายโรงเรียนธนาคาร และเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร ภาพกิจกรรม
    ระหว่างวันที่ 4-5 ก.พ.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.3,4,5 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด และกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาพ
    ระหว่างวันที่ 21-22 ม.ค.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.1,2 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด และกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาพ
    วันที่ 16 ม.ค.59 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมยวดี ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 25 ธ.ค.58 นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 58 โดยมีท่านผอ.เมธี บุญอุด และคณะครู บุคลากรให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
    วันที่ 17 ธ.ค.58 หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกให้ บริการในเขตอำเภอเมยวดี ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชน และเดินตรวจ เยี่ยมซุ้มหน่วย บริการประชาชน ภาพกิจกรรม
    โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมที่โรงเรียน /กิจกรรมที่อำเภอ
    วันที่ 30 พ.ย.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้เข้ารับการประกวดกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย ใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นฐานเพื่อคัดเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ภาพกิจกรรม
    วันที่ 26-27 พ.ย.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เมธี บุญอุด ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์ 58 โดยมีท่านเอกภาพ พลซื่อ อดีต สส. ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม
    วันที่ 23 พ.ย.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้เข้ารับการประกวดกลุ่มสาระ  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ นโลยี ตามโครงการยกระดับคุณภาพการ ศึกษาโดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นฐานเพื่อคัดเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ภาพกิจกรรม
    วันที่ 11 พ.ย. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผูอ.เมธี บุญอุด ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก เขต 3 โดยได้  รับเกียรติจาก นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดี เป็นประธาน ในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม
    เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู นักเรียนและโรงเรียนในเขตบริการ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 โดยมีท่านนายสมศักดิ์ อินทรวิเชียร นายกเทศมนตรีเมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีทั้งการแสดงบนเวทีและจัด นิทรรศการออกร้านต่างๆ และงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาพ
    วันที่ 11 ส.ค.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่อ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค.58 โดยมีนายนายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี และในงานพิธีมีกิจกรรมมอบรางวัลต่างๆ ภาพ / กิจกรรมที่อำเภอ
    วันที่ 29 ก.ค.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกาย ชุดไทยย้อนยุค โดยมีนายพิทักษ์เกียรติ ศิลาวรรณ ปลัดอาวุโส อำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 28 ก.ค. 58 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไปโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด ประชุมคณะครูนัดพิเศษ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับครูและบุคลากรทางการ ศึกษาภายในโรงเรียน ภาพกิจกรรม
    วันที่ 7 ก.ค. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด ร้อยเอ็ดีพิทยาคมจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2558   ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียน เมยวดีพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภาพกิจกรรม
    วันที่ 1 ก.ค. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ได้ดำเนินการทำพิธีสวนสนามเ นื่องในวันคล้ายวัน สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี ภาพ
    ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 38 ปี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจึงจัดพีธีทำบุญขึ้นในวันที่ 19 มิ.ย.58 เพื่อเป็น  สิริมงคลให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
    วันที่ 11 มิ.ย. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงถึง ความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ปีการศึกษา 2558    ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
    วันที่ 11 มิ.ย. 58 ตอนบ่ายโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้ทำการเลือกตั้ง ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ภาพกิจกรรม
    วันที่ 10 มิ.ย. 58 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กล่าวต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 ภาพกิจกรรม
    เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 สภ.เมยวดีร่วมกับปกครองอำเภอ ให้ความรู้ เรื่องพิษภัยยาเสพติดแก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม และทำการตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติด โดยนักเรียนทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม
    ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค.2558 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าค่ายโครงการ อบรมปฏิบัติธรรม "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดหนองโมงบูรพาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
    ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.2558 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าค่ายโครงการ อบรมปฏิบัติธรรม "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดหนองโมงบูรพาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
    วันที่ 11 พ.ค. 2558 งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดอบรมการใช้โปรแกรม Bookmark เพื่อจัดทำเอกสาร ปพ.5 ภาพ
    วันที่ 8 พ.ค. 2558 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ และผู้ปกครอง แนะนำครูประจำชั้น รับกระเป๋า รับสมุด รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล รับตารางรางเรียน ภาพกิจกรรม
    6 พฤษภาคม 2558 นำโดยผอ.เมธี บุญอุด เป็นประธานเปิดประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2558 ภาพกิจกรรม
    วันที่ 12 เม.ย.58 นำโดย นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคมพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า 38 ปี "เมยพิทย์ร่วมใจ" บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น ประมวลภาพกิจกรรม
    วันที่ 30-31 มี.ค 2558 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายเมธี บุญอุด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม google apps for Education ภาพกิจกรรม
   

ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 – 23 เมษายน 2558 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่ในการดำเนินการตามโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีตัดปอยผม ภาพกิจกรรม

    24 มี.ค.58 โรงเรียนเมยวดีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนายสมศักดิ์ อินทรวิเชียร นายกเทศมนตรีเมยวดีร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ภาพกิจกรรม
   

ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค 58 คณะครูโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้เดินทาง ไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ตามเส้นทาง จังหวัดกาญจนบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมวลภาพกิจกรรม

    วันที่ 13 มี.ค.58 โดยผอ.เมธี บุญอุด ร่วมกับคณะครู รับการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพม.27 ภาพ
    วันที่ 8 มี.ค.58 นำโดย นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับการอบรมคุณธรรมเยาวชน และพลเมือง เรื่อง ความรัก ความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี อินเตอร์เอเซีย (โพนทอง) ภาพกิจกรรม
    วันที่ 21 ก.พ.58 นำโดย นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะ จิตอาสาเด็กบ้านป่า จากที่ ราบสูง และรับมอบเงินสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท มอบทุน การศึกษา 20,000 บาท พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างร้ัวโรงเรียน ภาพกิจกรรม
    วันที่ 20 ก.พ.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมอำลาของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการสร้างความความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษากับโรงเรียน คุณครู รุ่นพี่ รุ่นน้อง ภาพ
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม รับมอบตู้ทำน้ำเย็นจากผู้ใหญ่ใจดี ให้กับลูกๆเมยวดีพิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ภาพกิจกรรม
    วันที่ 17 ก.พ.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-2 เพื่อชี้แจงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีนายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
    วันที่ 16 ก.พ.58 ตอนบ่าย โรงพยาบาลอำเภอเมยวดี จัดอบรม วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ก่อนวัย อันควรในวัยรุ่น ภาพกิจกรรม
    วันที่ 16 ก.พ.58 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา จังหวัดร้อยเอ็ดออกแนะแนว การศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.3 พร้อมมอบสื่ออุปกรณ์การเรียน เครื่องปริ๊นเตอร์ ให้กับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพ
    วันที่ 14 ก.พ.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำนักเรียนและผู้ปกครองร่วมงาน อินเตอร์เอเซีย มอบความรัก มอบอนาคต สู่ลูกหลานท่านอย่างยั่งยืน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเซีย(โพนทอง)จัดกิจกรรมขึ้น ภาพ
    วันที่ 13 ก.พ.58 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนทีเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร ภาพกิจกรรม
    ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.3,4,5 ณ ค่าย ตชด.234 อ.เมือง จ.มุกดาหาร และกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาพลูกเสือ/vdo ลูกเสือ/ทัศนศึกษา
    ระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทาง ไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์    ระดับ ม.ต้น ณ ค่ายลูกเสือนีโอ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และกิจกรรม ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   ภาพกิจกรรม
       
     
   

26 May, 2016

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน

   
 

เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 
    

วัน เวลาปัจจุบัน


 
 
ปฏิทินวันหยุด2555

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดวงดนตรี ร่วมสมัยของเยาวชนระดับมัธยมทั่วประเทศ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน”ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือจัดขึ้นโดยกองทัพบก ร่วมกับ ปตท.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคล ทั่วไปรักสถาบัน คลิกดูภาพกิจกรรม
บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 2
รร.เมยวดีพิทยาคม
บทเพลงชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวด
โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2555
รร.เมยวดีพิทยาคม

ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เผยแพร่ผลงาน

โลกและทรัพยากรธรรมชาติ
บทคัดย่อ

แผนการจัดการเรียนรู้

บทเรียน CAI
<<<ปราณี ใจทาน >>>

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
รหัสวิชา ว30203
เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ระดับชั้น ม.5
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
<<<สะอาด พลซื่อ >>>

รายงานการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGTโดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด Tourist Attactions
เรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
<<<นายสยามรัก สว่างศรี>>>
 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
เบอร์โทรศัพท์ : 043-577-021 โทรสาร 043-577-233
E-mail : moeimail@moeipi.com
เข้าสู่เว็บไซต์เดิมของโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม