ภาพกิจกรรมเมยพิทย์อบอุ่นด้วยพระธรรม

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 โทร 043-577-021