กิจกรรมเมยพิทย์ย้อนหลัง

 
 
   
   
  เมื่อวันที่ 1 ก.ย.59 คาบเรียนที่ 8 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าโรงเรียนสมทบทุนสร้างรั้ว โรงเรียน อนุสรณ์รุ่น ม.2 และ ม.5    โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ชื่นมื่น และสนุกสนาน รูปภาพ
  วันที่ 31 สิงหาคม 2559 สภ.เมยวดีร่วมกับหน่วยงานเทศบาลทั้ง 4 แห่งใน อำเภอเมยวดีและโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬา เปตอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในหน่วยงานอำเภอเมยวดี รูปภาพ
  วันที่ 11 ส.ค.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภาพกิจกรรม
  วันที่ 29 ก.ค.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกาย ชุดไทยย้อนยุค โดยมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 1 ก.ค. 59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดย ท่านรองสมเกียรติ โสมาเกตุ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ดำเนินการทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งตรงกับ วันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 28 ม.ย.59 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรโรงเรียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย (กฟผ.) ผ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ภาพกิจกรรม
  วันที่ 20 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปีนี้ครบรอบ 39 ปี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจึงจัดพีธีทำบุญขึ้นในวันที่ 20 มิ.ย.59 เพื่อเป็น  สิริมงคลให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
  วันที่ 16 มิ.ย. 59 ตอนบ่ายโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้ทำการเลือกตั้ง ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ภาพกิจกรรม
  วันที่ 16 มิ.ย. 59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงถึง ความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ปีการศึกษา 2559    ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ดูภาพกิจกรรม
  วันที่ 15 มิ.ย. 59 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมคณะครูกล่าวต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนพื่อชี้แจงแนว นโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือ วางแผนดูแลช่วยเหลือ นักเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2559 ดูภาพ
  วันที่ 15 มี.ค. 59 นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี นายโกศล ฐานะ ผอ.สพม.27 นายบัณฑิต ศรีม่วง นายเมธี บุญอุด และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่ให้เกียรติออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครูผู้บริหารในเขต พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
  วันที่ 26 ก.พ.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเมยวดี เปิดโครงการธนาคารโรงเรียน นำโดยผู้จัดการ ธกส. และผู้อำนวยการ ในพิธีมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอ เมยวดี เป็นประธาน ในพิธีเปิดพร้อมตัดริบบิ้นเปิดป้ายโรงเรียนธนาคาร และเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร ภาพกิจกรรม
  ระหว่างวันที่ 4-5 ก.พ.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.3,4,5 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด และกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาพ
  ระหว่างวันที่ 21-22 ม.ค.59 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.1,2 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด และกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาพ
  วันที่ 16 ม.ค.59 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมยวดี ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 25 ธ.ค.58 นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 58 โดยมีท่านผอ.เมธี บุญอุด และคณะครู บุคลากรให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
  วันที่ 17 ธ.ค.58 หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกให้ บริการในเขตอำเภอเมยวดี ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชน และเดินตรวจ เยี่ยมซุ้มหน่วย บริการประชาชน ภาพกิจกรรม
  โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมที่โรงเรียน /กิจกรรมที่อำเภอ
  วันที่ 30 พ.ย.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้เข้ารับการประกวดกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย ใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นฐานเพื่อคัดเลือกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ภาพกิจกรรม
  วันที่ 26-27 พ.ย.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เมธี บุญอุด ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์ 58 โดยมีท่านเอกภาพ พลซื่อ อดีต สส. ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม
  วันที่ 23 พ.ย.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้เข้ารับการประกวดกลุ่มสาระ  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ นโลยี ตามโครงการยกระดับคุณภาพการ ศึกษาโดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นฐานเพื่อคัดเลือก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ภาพกิจกรรม
  วันที่ 11 พ.ย. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผูอ.เมธี บุญอุด ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก เขต 3 โดยได้  รับเกียรติจาก นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดี เป็นประธาน ในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม
  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 38 ปี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจึงจัดพีธีทำบุญขึ้นในวันที่ 19 มิ.ย.58 เพื่อเป็น  สิริมงคลให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
  วันที่ 11 มิ.ย. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงถึง ความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ปีการศึกษา 2558    ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
  วันที่ 10 มิ.ย. 58 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กล่าวต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 ภาพกิจกรรม
  เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 สภ.เมยวดีร่วมกับปกครองอำเภอ ให้ความรู้ เรื่องพิษภัยยาเสพติดแก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม และทำการตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติด โดยนักเรียนทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม
  ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค.2558 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าค่ายโครงการ อบรมปฏิบัติธรรม "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดหนองโมงบูรพาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
  ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.2558 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าค่ายโครงการ อบรมปฏิบัติธรรม "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดหนองโมงบูรพาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
  วันที่ 11 พ.ค. 2558 งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดอบรมการใช้โปรแกรม Bookmark เพื่อจัดทำเอกสาร ปพ.5 ภาพ
  วันที่ 8 พ.ค. 2558 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ และผู้ปกครอง แนะนำครูประจำชั้น รับกระเป๋า รับสมุด รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล รับตารางรางเรียน ภาพกิจกรรม
  6 พฤษภาคม 2558 นำโดยผอ.เมธี บุญอุด เป็นประธานเปิดประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2558 ภาพกิจกรรม
  วันที่ 12 เม.ย.58 นำโดย นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคมพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า 38 ปี "เมยพิทย์ร่วมใจ" บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น ประมวลภาพกิจกรรม
  วันที่ 30-31 มี.ค 2558 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายเมธี บุญอุด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม google apps for Education ภาพกิจกรรม
  ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 – 23 เมษายน 2558 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่ในการดำเนินการตามโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีตัดปอยผม ภาพกิจกรรม
  24 มี.ค.58 โรงเรียนเมยวดีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนายสมศักดิ์ อินทรวิเชียร นายกเทศมนตรีเมยวดีร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ภาพกิจกรรม
  ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค 58 คณะครูโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้เดินทาง ไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ตามเส้นทาง จังหวัดกาญจนบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมวลภาพกิจกรรม
  วันที่ 13 มี.ค.58 โดยผอ.เมธี บุญอุด ร่วมกับคณะครู รับการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพม.27 ภาพ
  วันที่ 8 มี.ค.58 นำโดย นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับการอบรมคุณธรรมเยาวชน และพลเมือง เรื่อง ความรัก ความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี อินเตอร์เอเซีย (โพนทอง) ภาพกิจกรรม
  วันที่ 21 ก.พ.58 นำโดย นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะ จิตอาสาเด็กบ้านป่า จากที่ ราบสูง และรับมอบเงินสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท มอบทุน การศึกษา 20,000 บาท พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างร้ัวโรงเรียน ภาพกิจกรรม
  วันที่ 20 ก.พ.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมอำลาของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการสร้างความความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษากับโรงเรียน คุณครู รุ่นพี่ รุ่นน้อง ภาพ
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม รับมอบตู้ทำน้ำเย็นจากผู้ใหญ่ใจดี ให้กับลูกๆเมยวดีพิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ภาพกิจกรรม
  วันที่ 17 ก.พ.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-2 เพื่อชี้แจงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีนายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 16 ก.พ.58 ตอนบ่าย โรงพยาบาลอำเภอเมยวดี จัดอบรม วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ก่อนวัย อันควรในวัยรุ่น ภาพกิจกรรม
  วันที่ 16 ก.พ.58 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา จังหวัดร้อยเอ็ดออกแนะแนว การศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.3 พร้อมมอบสื่ออุปกรณ์การเรียน เครื่องปริ๊นเตอร์ ให้กับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพ
  วันที่ 14 ก.พ.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำนักเรียนและผู้ปกครองร่วมงาน อินเตอร์เอเซีย มอบความรัก มอบอนาคต สู่ลูกหลานท่านอย่างยั่งยืน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเซีย(โพนทอง)จัดกิจกรรมขึ้น ภาพ
  วันที่ 13 ก.พ.58 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนทีเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร ภาพกิจกรรม
  ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ.58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.3,4,5 ณ ค่าย ตชด.234 อ.เมือง จ.มุกดาหาร และกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาพลูกเสือ/vdo ลูกเสือ/ทัศนศึกษา
  ระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค. 58 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทาง ไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์    ระดับ ม.ต้น ณ ค่ายลูกเสือนีโอ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และกิจกรรม ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   ภาพกิจกรรม
  วันที่20 ม.ค.58 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 เรื่องการจัด การเรียนการสอนระบบคู่ขนาน ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย (โพนทอง) กับ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียน) ภาพกิจกรรม
  วันที่ 16 ม.ค.58 เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมยวดี ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์ นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 30 ธ.ค 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายเมธี บุญอุด คณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่อง ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภาพกิจกรรม
  วันที่ 26 ธ.ค 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายเมธี บุญอุด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม D-book Pro  ภาพกิจกรรม
  วันที่ 25 ธ.ค.57 นายศิริชัย วงศ์พุฒ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 57 โดยมีท่านผอ.เมธี บุญอุด และคณะครูบุคลากรให้การต้อนรับ ภาพ
  วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยี อินเตอร์เอเชีย กับ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
  โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับส่วนราชการอำเภอเมยดี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน คืนความสุขให้ประชาชน อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบายของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์ นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานปล่อยขบวนวิ่ง มินิมาราธอน ภาพกิจกรรม
  โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมที่โรงเรียน/กิจกรรมที่อำเภอ
  วันที่ 4 ธ.ค. 57 คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง ปันน้ำใจผู้ด้อยโอกาสบ้านโฮมฮักจังหวัดยโสธรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ภาพกิจกรรม
  ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-3 ธ.ค.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดติวเข้มเตรียม  เพื่อเตรียนมความพร้อมการสอบ O-Net นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ประจำปี การศึกษา 2557 ภาพกิจกรรม
  เมื่อวันที่ 26 พ.ย.57 เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น ภาพ
  วันที่ 24 พ.ย.57 นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์ นายอำเภอเมยวดี ร่วมกับ นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมและคณะครูเดินทาง เข้าพื้นที่บ้านโนนสวรรค์ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดีเพื่อมอบเงิน ช่วยเหลือ ดญ.มยุรี สิงห์ภักดี ซึ่งบ้านได้เกิดเพลิงไหม้ทั้งหลัง ภาพ
  วันที่ 18 พ.ย.57 นายศิริชัย วงศ์พุฒ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยมีท่านผอ.เมธี บุญอุด และคณะครูบุคลากรให้การต้อนรับ ภาพ
  วันที่ 13-14 พ.ย.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดยผอ.เมธี บุญอุด ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์57 โดยมีท่านเอกภาพ พลซื่อ อดีต สส. ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม
  เมื่อ วันที่ 8-9 พ.ย.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เมธี บุญอุด นำคณะครูเข้ารับการอบรมพัฒนาครูให้มีความสามารถในการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษ (EIS) ณ ห้องสีหราช ภาพกิจกรรม
  วันที่ 6 พ.ย.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงานวันลอยกระทงของชุมชนเทศบาลตำบลเมยวดี ณ หนองสองห้อง ภาพกิจกรรม
  วันที่ 31 ต.ค.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู นักเรียน จัดอบรมโครงการถนนสีขาว,โครงการยุวชนประกันภัยและอบรมให้ ความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้สารเสพติด โดยมีท่านนายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม
  โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.เมธี บุญอุด และคณะครู ร่วมพิธี ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2557  ณ  ที่ว่าการอำเภอเมยวดี ร่วมกับข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในอำเภอเมยวดี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 6-12 ตุลาคม 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้สมัครเป็นจุดถ่ายทอด สดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 17 เพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาพกิจกรรม
  วันที่ 27 ก.ย. 57 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้กล่าวชื่นชม คณะคุณครู นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้ง ที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มี ผลคะแนน เฉลี่ยโอเน็ตอันดับที่ 1-10 ประจำปีการศึกษา 2556 และมอบรางวัลให้กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ที่สูงขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะครู และนักเรียน ภาพกิจกรรม
  วันที่ 24 ก.ย. 57 ทางอำเภอเมยวดีได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.6 โดยนายกฤษณ์ เติมชนะศักดิ์ นายอำเภอเมยวดี และปลัดอำเภอเมยวดี ได้แนะแนวเกี่ยวกับสายงานการปกครอง มีนักเรียนหลายคนให้ความสนใจ ซึ่งมีนายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
  วันที่ 19 ก.ย.57 กลุ่มอำเภอเมยวดี นำโดยนายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ร่วมกับส่วนราชการอำเภอเมยวดี จัดงานมุฑิตาจิต ให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียน เมยวดีพิทยาคม โดยมีนายกฤษณ์ เติมชนะศักดิ์ นายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 9 ก.ย.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยผอ.เมธี บุญอุดร่วมกับคณะครู รับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการ   สถานศึกษา จาก สพม.27 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โดยรับชม วิดีทัศน์ การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพกิจกรรม
  วันที่ 2-3 ก.ย 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้ดำเนินการอบรมพัฒนา จิตวิญญาณครูผู้ปลูกฝังคุณธรรมและจิตวิญญาณผู้บริหารโรงเรียน ณ ห้อง สีหราชได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผอ.สพม.27 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรม โดยมี นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
  โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดโครงการอาเซียนสัญจรขึ้น ณ โรงเรียนชุมชน บ้านหนองแสงโนนสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด,หอประชุม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม,ที่ว่าการอำเภอเมยวดี ในวันที่ 29 ส.ค. 57 ภาพ
  เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยนายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน เข้าร่วมจัดงานคืนความสุข ให้ชาวร้อยเอ็ด "สร้างความสุข สงบ ไปด้วยกัน"    ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 25 ส.ค. 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมยวดี,โรงพยาบาลเมยวดี,สภ.เมยวดี,เทศบาลในเขตอำเภอเมยวดี จัดเสวนาครอบครัวอบอุ่น พ่อ แม่ ลูก ในโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและการใช้ครอบครัวอบอุ่น ต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาเด็กและ วัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557  โดยมีนายกฤษณ์ เติมชนะศักดิ์ นายอำเภอ เมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภาพกิจกรรม
  วันที่ 8 ส.ค.57  นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำ  คณะครูนักเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค.57 ภาพกิจกรรม
  วันที่ 8 ส.ค.57 สภ.เมยวดีร่วมกับปกครองอำเภอ ปกครองจังหวัด ให้ความรู้ เรื่องพิษภัยยาเสพติดแก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม และทำการตรวจปัสสาวะคณะครู บุคลากร เพื่อหาสารเสพติด โดยคณะครู บุคลากร นักเรียนทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 31 ก.ค.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยผอ.เมธี บุญอุด ลงนามบันทึก ข้อตกลงยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ระหว่างผู้อำนวยการกับหัวหน้ากลุ่ม สาระฯ เพื่อเพิ่มคะแนนการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ภาพ
  วันที่ 29 ก.ค.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกาย ชุดไทยย้อนยุค โดยมีท่านนายอำเภอเมยวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
  (28 ก.ค. 57) โดย นายเมธี  บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์หมอลำและตลกพื้นบ้าน ในกิจการโทรคมนาคมซึ่งให้การสนับสนุนโดย (กทปส.) กสทช. ให้ความรู้ เรื่องการใช้โทรศัพท์บ้าน มือถือ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์สาธารณะ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ ใช้บริการ ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียน และขอคำปรึกษาได้ที่ สมาคมผู้บริโภค ร้อยเอ็ด หรือโทร 1200 กด 1 (กสทช.) ภาพกิจกรรม
  วันที่ 20-21 ก.ค 2557 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายเมธี บุญอุด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate7 ภาพกิจกรรม
  วันที่ 26 มิ.ย.57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด โลก ประจำปี 2557 โดยมีท่านนายอำเภอ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่ง ในงานมีการจัดนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน ดูภาพ
  เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้นำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ การตรวจปัสสาวะเพื่อ หาสารเสพติด โดยการประสานงานของหน่วยงาน ราชการต่างๆ ซึ่งได้แก่ สพม.27 สพป.รอ3  สภ.เมยวดี อำเภอเมยวดี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาพกิจกรรม
  วันที่ 1 ก.ค 57 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีหราช ทางชมรมคนรักในหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดให้มีพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ของชมรมให้กับสมาชิก ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ป็นประธานในพิธีมอบเสื้อ สัญลักษณ์ในครั้งนี้ ภาพกิจกรรม
  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 37 ปี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจึงจัดพีธีทำบุญขึ้นในวันที่ 20 มิ.ย.57 เพื่อเป็น  สิริมงคลให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ดูภาพ
  วันที่ 5 มิถุนายน 57 ตอนบ่ายโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้ทำการเลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ภาพกิจกรรม
  วันที่ 5 มิ.ย. 57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงถึง ความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ปีการศึกษา 2557    ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คลิกดูภาพกิจกรรม
  วันที่ 4 มิ.ย. 57 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม กล่าวต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 ดุูภาพกิจกรรม
  วันที่ 12 พ.ค. 57 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและประชุมย่อยกับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 พร้อมแจกเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ภาพกิจกรรม
  วันที่ 8-9 พ.ค. 57 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานวันปฐมนิเทศเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 ภาพกิจกรรม
  22 ม.ค.57 โรงเรียนเมยวดีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ณ หอประชุมโรงเรียน ภาพกิจกรรม
  ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. 57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทาง ไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์    ระดับ ม.ต้น ณ ค่ายพยัคฆราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
  ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ. 57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.ปลาย ณ ค่าย บ้านสานแว้ อ.ดงกลาง จ.มุกดาหาร ภาพกิจกรรม
  วันที่ 16 ม.ค.57 โรงเรียนเมยวดีร่วมกับหน่วยงานราชการและโรงเรียนใน      เขต อ.เมยวดี จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2557 นำโดยนายประดู่ นามเหลา รองผอ. สพป.รอ 3 เป็นประธานในพิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี ภาพกิจกรรม
  วันที่ 27 ธ.ค.56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู บุคลากร นักเรียนได้ร่วมทำบุญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และทอดผ้าป่า ข้าวเปลือก ภาพกิจกรรม
  วันที่ 25 ธ.ค.56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2556 นำโดยท่านผู้อำนวยการเมธี บุญอุด กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศพร้อม ด้วยคณะครูและ นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันบรรยากาศเป็นไป อย่างสนุกสนาน ภาพ 1  l  ภาพ 2   l  ภาพ 3
  วันที่ 11-13 ธ.ค.56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมในนามตัวแทนสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 ร่วมจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 63 จังหวัดนครพนม ภาพกิจกรรม
  โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด คณะครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดี ภาพกิจกรรม l ภาพกิจกรรมที่ว่าการอำเภอ
  วันที่ 29 พ.ย.56 วันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมกีฬาภายในเมยพิทย์เกมส์56 และกีฬาเครือข่ายสัมพันธ์โดยมีท่านนายอำเภอเมยวดี ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล  บุปผะศิริ เป็นประธานในพิธีปิด และต่อด้วยงานเลี้ยงขอบคุณ Sport night ประมวลภาพกิจกรรมกีฬา l ประมวลภาพ Sport night
  วันที่ 28 พ.ย.56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดยผอ.เมธี บุญอุด คณะครู นักเรียน หน่วยงานเทศบาลตำบลทั้ง 4 แห่งและส่วนราชการอำเภอเมยวดี ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์56 และกีฬาเครือข่ายสัมพันธ์ โดยมีท่านเอกภาพ พลซื่อ อดีต สส. ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ประมวลภาพกิจกรรม
  เมื่อวันที่ 5 พ.ย.56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด นำคณะครูนักเรียน ร่วมทอดถวายกฐิน ณ วัดป่าไพรสัณฑ์สามัคคีธรรม อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด คลิกดูภาพกิจกรรม
  ระหว่างวันที่ 21-29 ต.ค.56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม เยาวชนเมยพิทย์เข้มแข็ง มีกิจกรรม 5 ห้องชีวิตและ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการให้นักเรียนปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ภาพรุ่นที่ 1 l ภาพรุ่นที่ 2  ภาพรุ่นที่ 3
  วันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค.56 คณะครูโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมเข้ารับการพัฒนา คุณธรรม นำวิชาการ โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน ณ ศูนย์ การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาพกิจกรรม
  26 ก.ย.56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดยผอ.เมธี บุญอุด ร่วมกับคณะครู รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพม.27 โดยคณะกรรมการได้กล่าวชี้แนะการจัดการเรียน การสอนให้หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นสำคัญ คลิกดูภาพกิจกรรม
  วันที่ 26ก.ย.56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยผอ.เมธี บุญอุด ลงนามบันทึก ข้อตกลงยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ระหว่างผู้อำนวยการกับหัวหน้ากลุ่ม สาระฯ เพื่อเพิ่มคะแนนการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 คลิกดูภาพกิจกรรม
  วันที่ 17-20 ก.ย.56 โรงเรียนเมยวดพิทยาคมร่วมกับเทศบาลเมืองเมยวดี จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน"เมยพิทย์-เทศบาลเมยวดีสตาร์คัพ ครั้งที่ 1" ประจำปี 2556 โดยมีท่านนายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหลาย หน่วยงานให้การสนับสนุน คลิกดูภาพกิจกรรม 22/8/17 9:15
  23 ส.ค.56 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมพร้อม คณะครและนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน การคงสภาพต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรม
  8 ส.ค.56 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำคณะครู นักเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12ส.ค.56 ภาพกิจกรรม
  29 ก.ค.56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดยผอ.เมธี บุญอุด ร่วมกับคณะครู รับการประเมินตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจาก สพม.27 โดยคณะกรรมการได้กล่าว ชื่นชมการเป็นโรงเรียนต้นแบบการ ประกันคุณภาพทางการศึกษา การประเมิน สมศ.รอบ 3  ภาพกิจกรรม
  วันที่ 25ก.ค.56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2556 นำโดยท่านผู้อำนวยการเมธี บุญอุด พร้อม ด้วยคณะครูและ นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม
  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 36 ปี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจึงจัดพีธีทำบุญขึ้นในวันที่ 21 มิ.ย.56 เพื่อเป็น  สิริมงคลให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
  วันที่ 6 มิถุนายน 56 ตอนบ่ายโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้ทำการเลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ภาพกิจกรรม
  วันที่ 6 มิ.ย. 56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงถึง ความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ปีการศึกษา 2556  ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คลิกดูภาพกิจกรรม
  วันที่ 5 มิ.ย. 56 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม กล่าวต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนในวัน ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556 ดุูภาพกิจกรรม
  วันที่ 9-10 พ.ค. 56 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานวันปฐมนิเทศเข้าค่ายปฏิบัติธรรมและประชุม ผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ดุูภาพกิจกรรม
  22 ม.ค.56 โรงเรียนเมยวดีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ณ หอประชุมโรงเรียน ภาพกิจกรรม
  ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. 56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.เมธี บุญอุด นำคณะครูเดินทางศึกษาดูงานเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ เมืองทองธานี ปีการศึกษา 2555 ภาพกิจกรรม
 
ระหว่างวันที่ 5-8 ก.พ. 56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทาง ไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์    ณ ค่ายพยัคฆราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม ม.ปลาย / ภาพกิจกรรม ม.ต้น
 
ระหว่างวันที่ 21 ม.ค.-1 ก.พ.56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดติวเข้มเตรียม O-Net นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และจัดติวให้กับนักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียน ในเขตบริการ ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 16 ม.ค.56 โรงเรียนเมยวดีร่วมกับหน่วยงานราชการและโรงเรียนใน เขต อ.เมยวดี นำโดยนายศุภชัย ปุริสาย รองผอ. สพป.รอ 3 เป็นประธาน จัดกิจกรรมวันครู ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเมยวดีร่วมกับเทศบาลเมยวดีจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2556 มีกิจกรรมและขนมใหบริการเด็กๆได้ร่วมสนุกหลายกิจกรรม ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 27 ธ.ค.55 นำโดยผอ.เมธี บุญอุด เป็นประธานปิดประชุม เตรียมความพร้อมออกข้อสอบเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดภาพกิจกรรม
 
วันที่ 30 พ.ย.55 วันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์55 และกีฬาเครือข่ายสัมพันธ์ โดยมีท่านนิรมิต  สุจารี สส.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดและต่อด้วยงาน เลี้ยงขอบคุณ Sport night คลิกดูภาพกิจกรรม
 
วันที่ 29 พ.ย.55 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมนำโดยผอ.เมธี บุญอุด คณะครูนักเรียนหน่วยงานเทศบาลตำบลทั้ง 4 แห่งในอ.เมยวดี และอบต.ภูเขาทองร่วมจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์55 และกีฬาเครือข่ายสัมพันธ์ โดยมีท่านเอกภาพ พลซื่อ อดีต สส. ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
 
เวลา 9.00 น. วันที่ 27 พ.ย. 55 หจก.เอี่ยมศิริมอเตอร์ ร่วมกับ บริษัทเอพีฮอนด้าประเทศไทยจำกัด จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพ
 
วันที่ 26 พ.ย. 55 คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน รางวัลพระราชทานระดับชั้นม.ปลาย คือนางสาวมะลิวรรณ นามคำ ระดับจังหวัด ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมคัดเลือก นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 คน ได้แก่ ด.ญ.สุภัสสรา สุขแสง นางสาวมะลิวรรณ นามคำ คลิกดูภาพกิจกรรม
 
22 ตุลาคม 2255 นำโดยผอ.เมธี บุญอุด เป็นประธานเปิดประชุม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2555 ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2555 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้ดำเนิน กิจกรรมเข้าค่ายโครงการพัฒนาศักยภาพวินัยนักเรียนเชิงบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร คลิกดูภาพกิจกรรม
 
วันที่ 20-21 กันยายน 2555 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดอบรม เชิงปฏิบัติการการจัดทำ Server ด้วยระบบปฏิบัติการ Linuxsis และการจัดการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Lanschool คลิกดูภาพกิจกรรม (เมื่อ 21 ก.ย.2555 เวลา 16.00 น.)
 
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 55 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 นำโดยท่านผู้อำนวยการเมธี บุญอุด พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนและโรงเรียน ในเขตใกล้ เคียงร่วม กิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม (เมื่อ 3 ส.ค.2555 เวลา 16.00 น.)
 
 
10 ส.ค.55 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำคณะครูนักเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวาย พระพร 12 สิงหาคม 2555 เนื่องในวันแม่แห่งชาติคลิกดูภาพกิจกรรม (เขียนเมื่อ 10 ส.ค.2555 เวลา 15.00 น.)
 
6 ส.ค.55 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ พระราชกรณียกิจขยายผลตามพระราชดำริ ในสถานศึกษา และจัดทำผ้าป่า นำโดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า ผู้นำชุมชน พ่อค้าประชาชนในอำเภอเมยวดี คณะครูและนักเรียนร่วมกัน จัดกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 55โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้นำนักเรียนกลุ่ม เสี่ยงเข้ารับการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดนำโดย พ.ต.อ.วุฒิชัย แช่มช้อย ผกก.สภ.เมยวดีตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนกับ สภ.เมยวดีเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.55 ผลปรากฏว่าไม่พบ สารเสพติดในโรงเรียน คลิกดูภาพกิจกรรม
 
30 ก.ค.55 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมวันภาษาไทย แห่งชาติ ปี 2555 นำโดยท่านผู้อำนวยการเมธี บุญอุด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกัน จัดกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม
 
วันที่ 27 มิ.ย.55 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือ แห่งชาติ ปี 2555 ด้วยในวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวัน สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติคลิกดูภาพกิจกรรม
 
ตอนบ่ายวันที่ 26 มิ.ย.55 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2555 โดยมีท่านนายอำเภอ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการ และการแสดงของนักเรียน คลิกดูภาพกิจกรรม
 
26 มิ.ย.55 เวลา 9.00 น.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้ประกอบ พิธีบวงสรวงสุนทรภู่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 226 (26 มิ.ย.55) คลิกดูภาพกิจกรรม
 
เนื่องในวันที่ 20 มิ.ย.55 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 35 ปี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจึงจัดพีธีทำบุญและมอบ เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ทำคุณงามความดีและเสียสละให้แก่ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คลิกดูภาพกิจกรรม
 
วันที่ 18 มิ.ย.55 ท่าน ผอ.เมธี บุญอุด ได้มอบเหรียญรางวัล และเสื้อวอร์ม ให้กับนักวิ่งมาราธอนจากทะเลอ่าวไทยถึง ทะเลอันดามัน ในนามโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คลิกดูภาพกิจกรรม
 
วันที่ 14 มิ.ย. 55 ตอนบ่าย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 คลิกดูภาพกิจกรรม
 
วันที่ 14 มิ.ย. 55 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คลิกดูภาพกิจกรรม
 
วันที่ 13 มิ.ย.55 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดประชุม ผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2555 ลงนาม พันธสัญญาการ ดูแลนักเรียน แนะนำคณะกรรมการสถานศึกษา ชุดใหม่ และ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คลิกดูภาพกิจกรรม
 
ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.55 - 1 มิ.ย.55 ท่าน ผอ.เมธี บุญอุด ได้นำ คณะครูไปศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนชลราษฏร์อำรุง จังหวัดชลบุรีคลิกดูภาพกิจกรรม
 
คืนวันที่ 31 พ.ค.55 ผอ.เมธี บุญอุด และ คณะครูได้เดินทาง ไปร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกับ คุณลุงสังวาลย์ อดีตนักการฯ ที่ร่วมพัฒนาโรงเรียน กับครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจ แก่ลูกหลานเมยวดีที่ประกอบอาชีพที่ี่ อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี คลิกดูภาพกิจกรรม
 
ในวันที่ 1 มิ.ย. 55 คณะครูได้ออกเดินทางต่อ เพื่อศึกษาการ จัดการเกษตรแบบชีวภาพ ชมสวนเกษตรสวนประสมทรัพย์ และกิจกรรมสันทนาการ ต้อนรับคุณครูคนใหม่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง คลิกดูภาพกิจกรรม
 
28 พ.ค. 55 ท่าน ผอ.เมธี บุญอุด เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก และกล่าวอวยพรให้กับคุณครูปรัชญา รุ่งศรี ซึ่งได้มีคำสั่งให้ย้ายไป ปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด คลิกดุูภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม มีข้าราชการครูจำนวน 2 ท่าน คือคุณครูฉวีวรรณ ไพรินทร์ และคุณครูสะอาด พลซื่อ เข้ารับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อ วันที่ 25 พ.ค. 55 คลิกดุูภาพกิจกรรม
 
วันที่ 13 พ.ค. 55 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดี พิทยาคม เป็นประธานวันปฐมนิเทศและ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตามปฏิทินของ สพฐ.ปีการศึกษา 2555 คลิกดุูภาพกิจกรรม
 
 
22 ตุลาคม 2255 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผ.อ. เมธี บุญอุด เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
 
28 มี.ค. 55 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี ดร.ปรีดา ลำมะนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องสีหราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ภาพกิจกรรม
 
26 มี.ค. 55 โรงเรียนเมยวดีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ณ หอประชุมโรงเรียน ภาพกิจกรรม
 
 

3-4 ก.พ.55 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ยประโยชน์ ม.1-2 ณ ค่ายพยัคราชโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

 
 

5-7 ก.ย. 54 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงาน Success Story Asean Student และสื่อ ICT ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท

 
 
 
 
 
 
   
กิจกรรมโรงเรียนเมยวดีพทยาคม ต.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 โทร 043-577-021

 

22-08-2017 9:15 AM22-08-2017 9:15 AM