::: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27:::

หน้าหลัก

 
ประกาศผลสอบ
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 12/03/15
    ม.1       ม.2        ม.3      ม.4       ม.5       ม.6       IS ม.2       IS ม.5
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
    ม.1        ม.2           ม.3          ม.4          ม.5         ม.6
    IS ม.5
    ภาษาจีน ม.1
    ภาษาจีน ม.2
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
ม.1        ม.2         ม.3       ม.4       ม.5        ม.6
    ประกาศผลสอบวิชา IS ม.2 ทุกกลุ่มสาระ คลิกที่นี่
     ประกาศผลสอบวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 คลิกที่นี่
    ประกาศผลสอบวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 คลิกที่นี่
    ประกาศผลสอบวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ม.2 คลิกที่นี่
 
 
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
   ม.1        ม.2         ม.3       ม.4       ม.5        ม.6
ประกาศผลสอบวิชา IS ม.3 คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ l ม.3/1 l ม.3/2 l ม.3/3 l ม.3/4 l ม.3/5 l
ประกาศผลสอบวิชา IS ม.2 ทุกกลุ่มสาระ คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ม.2 คลิกที่นี่
ประกาศผลคะแนน GPA และ PR ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 คลิกที่นี่
 
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
ม.1        ม.2         ม.3       ม.4       ม.5        ม.6
 
ประกาศผลการวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
ประกาศผลการวัดความรู้พื้นฐาน ม.4 ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
 
 
อ่านข่าว

 

Copyright 2013 . moeiwadeewittayakom School Phon 043-577021  www.moeipit.com