วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) วันวิปโยก วินาศสันตะโร วันสุดท้ายของมนุษย์ (ที่ไม่มีศีลธรรม)
น่า เป็นห่วง ยังมีมนุษย์ในโลกนี้กว่า 90 % ที่ยังไม่ รู้เรื่องภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงเลย พวกเขายังหลงระเริงใน แสง สี ลาภ
ยศ สมบัติ โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่า ความตายกำลังจะมาหาเขาถึงบ้าน เป็นกรรมของสัตว์จริงๆ
  เท่าที่รวบรวมมาเรื่องภัยพิบัติจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ทางศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม หรือข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ ต่างๆมากมาย
   
น่าแปลกใจมาก ทำไมการทำนายหลายๆอย่างในโลก มันถึงมาตรงกันที่ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เป็นส่วนมาก เวลาที่เหลืออีกแค่ 1 ปี อย่างน้อยรู้ล่วงหน้า ยังพอมีเวลาเตรียมตัว คนที่ยังไม่รู้ ยังมีอีกมาก เมื่อรู้แล้ว ควรเร่ง ให้ทาน, รักษาศีล, เจริญ ภาวนา,กันเพราะจะหมดเวลาทำแล้ว เลิกห่วงทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, รถยนต์, บ้าน, เครื่องประดับ, ลาภ, ยศ, สรรเสริญ, ตำแหน่ง, หน้าที่การงาน ฯลฯ ได้แล้วเพราะตายไปก็เอาไปไม่ได้ เอาไปได้แค่ บุญ-บาป เท่านั้นเอง
   
 
<<<กลับหน้าหลัก (สุดแท้เเต่จะเชื่อ  โปรดใช้ดุลพินิจในการอ่าน)