ประกาศจากองค์การ NASA วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) วัน นั้นแกนโลกของเราจะพลิกกลับขั้ว
คือ ขั้วโลกเหนือจะมาอยู่ที่ขั้วโลกใต้ ช่วงเวลานั้น โลกของเราจะไม่มีสนามพลังแม่เหล็ก เพื่อป้องกันตัวเองจากสนามพลังแม่เหล็ก และ รังษีต่างๆจากอวกาศ แล้ววันนั้นจะเป็นวันเดียวกับที่ ดวงอาทิตย์จะพลิกกลับขั้วเช่นกัน เพราะดวงอาทิตย์จะพลิกกลับขั้วทุกๆ 11 ปี ปีล่าสุดคือปี พ.ศ. 2544 ถ้ามา ถึงวันนี้ก็ 11 ปีพอดี (2544 + 11 = 2555) ขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังพลิกกลับขั้วนั้น ดวงอาทิตย์จะแผ่สนามแม่เหล็ก และรังษีความร้อนสูงมายังโลก ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่โลก ไม่มีสนามแม่เหล็กป้องกันตัวเอง ผลคือ น้ำแข็งขั้วโลกละลายฉับพลัน น้ำท่วมโลกฉับพลัน ไม่มีทางหนีได้ทัน ในวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)

ทาง NASA ได้คํานวนไว้เเล้ว
ตามแบบตัวอย่างคอมพิวเตอร์ Hyderabad การพลิกกลับเกี่ยวกับขั้วของโลกและดวงอาทิตย์สามารถเป็นสาเหตุ
ให้เกิดปัญหาที่จริงจังดังต่อไปนี้

  • - ระบบอิเล็กโทรนิคจำนวนมากจะทำงานผิดปกติ (ระบบขีปนาวุธ computer)
  • - การอพยพของฝูงสัตว์ เช่น นก หรือปลาวาฬ ทำให้สูญเสียทิศทางและอื่นๆ
  • - ระบบภูมิคุ้มกันโรคในบรรดาสัตว์รวมถึงมนุษย์จะทำให้อ่อนอย่างมาก
  • - ทำให้ภูเขาไฟเพิ่มขึ้น เกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก แผ่นดินไหว และแผ่นดินถล่ม
  • - สนามแม่แหล็กโลก (Magnetosphere) จะ อ่อนแอลง และการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์จะเพิ่ม
  •   ปริมาณถึงระดับ อันตราย ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังตามมา ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เเละในที่สุดเราก็จะตายกันหมด
  • - กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านมากมายจะเฉียดเข้าใกล้โลกได้ง่ายขึ้น
  • -แรงดึงดูดของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
   
  ภาพจากองค์การ NASA
   
  ภาพสนามแม่เหล็กโลกกำลังปกป้องโลกจากรังษีของดวงอาทิตย์
  (แต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โลกจะไม่มีสนามแม่เหล็กคอยปกป้องตัวเอง)
  ภาพแกนโลก จะเอียงถึงจุดวิกฤติจนสนามแม่เหล็กหายไป โดยขั้วโลกเหนือจะมาอยู่ที่ขั้วโลกใต้แทน
  (จะ เริ่มพลิกในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยใช้เวลาประมาณ 49 วัน)
หลังแกนโลกพลิกขั้วเสร็จแล้ว ขั้วโลกเหนือจะมาอยู่ที่ขั้วโลกใต้แทน และโลกจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาใหม่ คาดว่าจะใช้เวลาในการพลิกกลับขั้วประมาณ 49 วัน (ช่วง 49 วันนี่แหละ ที่เป็นวันภัยพิบัติล้างโลกอย่างแท้จริง)
   
ทำไมต้อง 49 วัน คำตอบมีบอกในคัมภีร์ไบเบิล ลองอ่าน Link ข้างล่าง

มหันตภัยครั้งใหญ่ "น้ำจะท่วมฟ้า ปลาจะกินดาว" จะเกิดขึ้นภายใน 7 ราตรี คือ 49 วัน ที่มีแต่กลางคืน (เริ่ม 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555) [อ้างอิง มหันตภัยครั้งใหญ่ "น้ำจะท่วมฟ้า ปลาจะกินดาว" จะเกิดขึ้นภายใน 7 ราตรี คือ 49 วัน ที่มีแต่กลางคืน (เริ่ม 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555)]

  "วัฎจักรสุริยะ" เริ่มแล้วจะรุนแรงที่สุดอีก 3 ปี (เริ่มในปี พ.ศ. 2555)
[อ้างอิง"วัฎจักรสุริยะ" เริ่มแล้วจะรุนแรงที่สุดอีก 4 ปี]
ดวง อาทิตย์เข้าสู่โหมดสงบนิ่งที่สุดในรอบศตวรรษ (จะเริ่มรุนแรงสูงสุดในปี พ.ศ. 2555)
[อ้างอิง ดวงอาทิตย์เข้าสู่โหมดสงบ นิ่งที่สุดในรอบศตวรรษ]
   
 

ภาพดวงอาทิตย์แผ่คลื่นรังษีความร้อนสูงมายังโลก เนื่องจากแกนดวงอาทิตย์พลิกกลับขั้วพร้อมกับโลก

(ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
   
ถ้าต้องการอ่านจาก Internet เพิ่มเติมให้เข้า Google แล้วพิมพ์ว่า
- องค์การ NASA แกนโลกพลิก 2012
- NASA Pole Shift 2012

หรืออ่านรายละเอียดที่นี่โดยตรง
[อ้างอิง กรรมจริงๆ 22 ธ.ค พ.ศ. 2555 จะเกิดปรากฏการณ์แกนโลก พลิก และการพลิกกลับขั้วของดวงอาทิตย์ มันคือวันหายนะภัยพิบัติของโลก]
   
 
<<<กลับหน้าหลัก (สุดแท้เเต่จะเชื่อ  โปรดใช้ดุลพินิจในการอ่าน)