นาย Gordon-Michael Scallion เป็นผู้หยั่งรู้อนาคต (futurist) มีญาณทัศนะ(Spiritual Visionary) คือมอง เห็น
อนาคตด้วยญาณ มีความแม่นยำมาก เขาได้ทำนายว่า น้ำกำลังจะท่วมโลก จนหลายประเทศหายไปจากแผนที่ ประเทศที่เป็นเกาะจะจมน้ำทั้งหมด ประชากรโลกที่รอดตายมีเพียง 10% เท่านั้น เขาเชื่อว่าเหตุการณ์จะเกิด ขึ้นในระหว่างปี 1998-2012 (พ.ศ.2541-พ.ศ.2555) และเขาได้สร้าง แผนที่โลกใหม่หลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ ภายใต้ชื่อ Future Map Of The World ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1978 (พ.ศ. 2521) ซึ่งประเทศไทยเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น
แผนที่ประเทศไทยหลังจากปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ.2555)
นาย Gordon-Michael Scallion ผู้หยั่งรู้อนาคต
แผนที่โลกใหม่ หลังปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)
ทวีปเอเซีย หลังปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)
ทวีปแอฟฟริกา หลังปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)
ทวีปยุโรป หลังปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)
ทวีปออสเตรเลีย หลังปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)
   
 
<<<กลับหน้าหลัก (สุดแท้เเต่จะเชื่อ  โปรดใช้ดุลพินิจในการอ่าน)