ครูสะอาด พลซื่อ

ที่อยู่ 91 หมู่ 3 บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250
ที่ทำงาน โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
44 หมู่ 8 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
โทร 043-577021 Fax.043-577233
โทรศัพท์ 081-0473074
E-mail bodyblack2008@hotmail.com
Facebook bodyblack2008@hotmail.com